Välkommen till CommonPower Consulting AB!

“CommonPower Consulting AB är det lilla konsultbolaget med de stora koncernernas trygghet!”

 

Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar inom projektledning, driftsättning, kvalificering, kvalitetssäkring och validering. Tekniskt stöd med stora kunskaper inom GMP och LEAN-arbete för process- och tillverkningsindustri.